V četrtek, 17. junija ob 16. uri bo za vse bodoče študente FOV zopet potekal informativni dan, na katerem bomo predstavili fakulteto, naše študijske programe vseh treh stopenj, prednosti študija ter vse ključne informacije, ki bodo bodočim študentom v pomoč pri prijavi in vpisu.

Tudi tokrat bo informativni dan potekal preko spletnega orodja MS Teams.
Prijavite se preko povezave: https://1ka.arnes.si/a/24513.

Dodatni informativni dan bo organiziran tudi v avgustu, in sicer 17. 8. 2021.
Več informacij sledi.

***

Spoštovani bodoče študentke in študenti!

Fakulteta za organizacijske vede razvija študijske programe na področjih inženiringa poslovnih sistemov, kadrovskih in izobraževalnih sistemov, informacijskih sistemov, managementa v športu in kriznega managementa. Študijski programi so mednarodno akreditirani. Gre za eno najbolje opremljenih fakultet z odličnimi pogoji za študij preko blokovnega načina študija ter sodobnih pristopov e-izobraževanja. Na fakulteti pridobite aktualna znanja in kompetence, ki jih lahko nadgrajujete z možnostjo študija v tujini, predvsem pa imate možnost perspektivne poklicne poti in kariernega razvoja.

Najboljši pokazatelj dobrega dela fakultete so kariere diplomantov. Diplomante Fakultete za organizacijske vede, teh je bilo v vseh letih več kot 20.500, lahko srečate na najodgovornejših vodstvenih delovnih mestih, tako v gospodarstvu, zdravstvu, šolstvu, državni upravi, vladi, kakor tudi med najuspešnejšimi slovenskimi podjetniki. Za nenehen stik s poslovnim okoljem skrbi Karierni center FOV v sodelovanju s Kariernim centrom UM.

Za več informacij v zvezi s prijavo, vpisom ali splošnimi informacijami v zvezi s fakulteto se obrnite na sodelavke Referata za študentske zadeve preko el. pošte: referat.fov@um.si ali preko telefonskih številk: 04 23 74 222 | 04 23 74 215.

V kolikor želite prejemati informacije o študiju na FOV se lahko prijavite na e-novice.

Študijski programi

Zakaj na FOV?

Video vsebine

Kako je študirati na FOV?

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (NAKVIS)

Po čem si boste FOV zapomnili vi?

Dodatne informacije in zanimive povezave: