Spoštovani bodoče študentke in študenti!

Fakulteta za organizacijske vede razvija študijske programe na področjih inženiringa poslovnih sistemov, kadrovskih in izobraževalnih sistemov, informacijskih sistemov, managementa v športu in kriznega managementa. Študijski programi so mednarodno akreditirani. Gre za eno najbolje opremljenih fakultet z odličnimi pogoji za študij preko blokovnega načina študija ter sodobnih pristopov e-izobraževanja. Na fakulteti pridobite aktualna znanja in kompetence, ki jih lahko nadgrajujete z možnostjo študija v tujini, predvsem pa imate možnost perspektivne poklicne poti in kariernega razvoja.

Najboljši pokazatelj dobrega dela fakultete so kariere diplomantov. Diplomante Fakultete za organizacijske vede, teh je bilo v vseh letih več kot 20.500, lahko srečate na najodgovornejših vodstvenih delovnih mestih, tako v gospodarstvu, zdravstvu, šolstvu, državni upravi, vladi, kakor tudi med najuspešnejšimi slovenskimi podjetniki. Za nenehen stik s poslovnim okoljem skrbi Karierni center FOV v sodelovanju s Kariernim centrom UM.

Za več informacij v zvezi s prijavo, vpisom ali splošnimi informacijami v zvezi s fakulteto se obrnite na sodelavke Referata za študentske zadeve preko el. pošte: referat.fov@um.si ali preko telefonskih številk: 04 23 74 222 | 04 23 74 215.

V kolikor želite prejemati informacije o študiju na FOV se lahko prijavite na e-novice.

Študijski programi

Zakaj na FOV?

Video vsebine

Kako je študirati na FOV?

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (NAKVIS)

Po čem si boste FOV zapomnili vi?

Dodatne informacije in zanimive povezave: