V avgustu bomo na FOV za vse bodoče študente zopet organizirali informativni dan, na katerem bodo pridobili informacije, ki jim bodo pomagale k lažji odločitvi za vpis na dodiplomske ali podiplomske študijske programe naše fakultete.

Na informativnem dnevu bodo predstavljeni študijski programi fakultete in podrobnosti o študiju na FOV. Sodelovali bodo tako profesorji kot strokovne sodelavke Referata za študentske zadeve, ki bodo bodočim študentom odgovarjali na vprašanja v zvezi s študijem, prijavno vpisnem postopku na fakulteto in pogojih za vpis idr.

Na informativni dan se lahko prijavite preko spletne povezave: https://1ka.arnes.si/a/b10e0db5

V kolikor bi potrebovali več informacij v zvezi z udeležbo na informativnih dnevih FOV se lahko obrnete na sodelavke Referata za študentske zadeve FOV UM referat.fov@um.si ali na sodelavke Kariernega centra FOV UM karierni.fov@um.si.Spoštovani bodoče študentke in študenti!

Fakulteta za organizacijske vede razvija študijske programe na področjih inženiringa poslovnih sistemov, organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov, informacijskih sistemov, managementa v športu, kriznega managementa in managementa v zdravstvu in socialnem varstvu. Študijski programi so mednarodno akreditirani. Gre za eno najbolje opremljenih fakultet z odličnimi pogoji za študij preko blokovnega načina študija ter sodobnih pristopov
e-izobraževanja. Na fakulteti boste pridobili aktualna znanja in kompetence, ki jih boste lahko nadgrajevali z možnostjo študija v tujini, predvsem pa boste imeli možnost perspektivne poklicne poti in kariernega razvoja.

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 bo objavljen na naši spletni strani februarja 2024.

Sodelavke Referata za študentske zadeve in Kariernega centra so vam na voljo za vsa morebitna vprašanja v zvezi s prijavo na Fakulteto za organizacijske vede UM. Pokličete jih lahko v času uradnih ur ali pa jim posredujete el. sporočilo.

Najboljši pokazatelj dobrega dela fakultete so kariere diplomantov. Diplomante Fakultete za organizacijske vede, teh je bilo v vseh letih več kot 21.000, boste srečali na najodgovornejših vodstvenih delovnih mestih, tako v gospodarstvu, zdravstvu, šolstvu, državni upravi, vladi, kakor tudi med najuspešnejšimi slovenskimi podjetniki. Za nenehen stik s poslovnim okoljem skrbi Karierni center FOV v sodelovanju s Kariernim centrom UM.

Za več informacij v zvezi s prijavo, vpisom ali splošnimi informacijami v zvezi s fakulteto se obrnite na sodelavke Referata za študentske zadeve preko el. pošte: referat.fov@um.si ali preko telefonskih številk: 04 23 74 222 | 04 23 74 215.

V kolikor želite prejemati informacije o študiju na FOV se lahko prijavite na e-novice.

Študijski programi

Zakaj na FOV?

Zgodbe študentov UM FOV...


Kaj študenti menijo o nas...

Video vsebine

Kako je študirati na FOV?

Virtualni sprehod

Po čem si boste FOV zapomnili vi?